Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 02/05/2019

Tiếp theo phân tích trong Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 01/05/2019 tôi nhận định canh bán cặp EURUSD vùng 1.1218-1.1241 trong quá trình hình thành con sóng thứ V. Lệnh bán đã khớp. Tín hiệu đảo chiều với mẫu hình Outside bar trong khung thời gian H4 phải nói rằng rất hoàn hảo. Khung thời gian ngày D1 cũng cho tín hiệu đảo chiều Pin bar. Con sóng IV đã hoàn tất và đang trong quá trình hình thành con sóng V, tiếp tục bán cho cặp ngoại tệ này trong quá trình hoàn tất con sóng C mục tiêu thử nghiệm vùng 1.1051-1.1000.

EUR/USD