Kế hoạch giao dịch cặp GBPUSD ngày 03/05/2019

Cặp ngoại tệ GBPUSD đang trong quá trình điều chỉnh hình thành con sóng thứ II. Tôi dự báo còn một bước giảm điều chỉnh nữa trước khi cho kết thúc đợt điều chỉnh này. Tiếp tục canh bán cho cặp GBPUSD mục tiêu thử nghiệm vùng gần nhất 1.2983-1.2955.

GBP/USD