Kế hoạch giao dịch cặp XAUUSD ngày 03/05/2019

Vàng vẫn đang di chuyển đúng kế hoạch. Đối với Vàng chủ đạo vẫn canh bán trong quá trình hình thành sóng V của con sóng C). Các lệnh bán vẫn được duy trì, nếu có hồi về vùng 1276 sẽ tiếp tục bán xuống mục tiêu thử nghiệm vùng 1253.

XAU/USD