Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURJPY ngày 06/05/2019

Trong Video Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURJPY ngày 03/05/2019 tôi có dự báo cặp ngoại tệ này hình thành cấu trúc điều chỉnh khi thử nghiệm lại vùng 125 và tôi nhận định cặp ngoại tệ này sẽ tiếp tục giảm để hoàn tất con sóng (b). Mở đầu phiên sáng nay cặp ngoại tệ này đã giảm rất mạnh về 123.36 gần sát vùng mục tiêu 123.15. Khả năng sẽ vẫn tiếp tục giảm để thử nghiệm vùng 123.15. Tôi khuyến cáo canh tín hiệu đảo chiều tại vùng này để mua trở lại cho cặp EURJPY.

EUR/JPY