Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 07/05/2019

Tiếp theo phân tích trong Kế hoạch giao dịch ngày 06/05/2019 tôi có nhận định canh vùng 1.1200-1.1215 để tiếp tục bán cho cặp ngoại tệ này trong quá trình hoàn tất con sóng V. Trong khung thời gian H4 đã xuất hiện mẫu hình Outside bar giảm bào trùm toàn bộ vùng 1.1200-1.1215. Tiếp tục bán cho cặp ngoại tệ này mục tiêu thử nghiệm vùng 1.1051.

EUR/USD