Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ GBPNZD ngày 08/05/2019

Cặp ngoại tệ GBPNZD đã di chuyển hơn 130 với lệnh mở bán vùng Fibo Retracement 23.6. Trong phiên sáng nay cặp ngoại tệ GBPNZD đã bật tăng rất mạnh bởi Cục Dự trữ Liên bang New Zealand cắt giảm lãi suất xuống còn 1.5%. Cặp ngoại tệ GBPNZD đã giảm ngay sau khi về thử nghiệm kháng cự 2.0020. Tiếp tục canh bán cho cặp ngoại tệ này.

GBP/NZD