Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ NZDUSD ngày 08/05/2019

Lần đầu tiên Cục Dự trữ Liên bang New Zealand cắt giảm lãi suất kể từ tháng 11 năm 2016 và đặt mức lãi suất chuẩn thấp nhất trong lịch sử đã khiến cho đồng NZD giảm mạnh. Về mặt kỹ thuật: với cấu trúc điều chỉnh của con sóng (B) được mở rộng thử nghiệm rất sâu về vùng Fibo Retracement 23.6. Tôi khuyến cáo canh mua trở lại cho cặp ngoại tệ này với dự báo con sóng (B) đã kết thúc.

NZD/USD