Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ GBPAUD ngày 09/05/2019

Tiếp theo phân tích trong Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ GBPAUD ngày 08/05/2019 tôi có nhận định cẩn trọng vùng 1.8523 sẽ có điểu chỉnh xuất hiện tại vùng này. Mực thấp nhất trong phiên ngày hôm qua 1.8533 và cho điều chỉnh tăng. Tiếp tục canh bán cho cặp ngoại tệ này khi thử nghiệm lại vùng 1.8707-1.8772.

GBP/AUD