Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ USDCHF ngày 10/05/2019

Cặp ngoại tệ USDCHF đang mang tính chất sóng điều chỉnh, rất khó để có thể nhận định cặp USDCHF có thể giảm mạnh trong đợt điều chỉnh này. Tôi dự báo sẽ có nhịp giảm tiếp về vùng 1.0106 sau đó cho tăng trở lại. Cần cẩn trọng quan sát tín hiệu đảo chiều tại vùng 1.0106 này.

USD/CHF