Kế hoạch giao dịch cặp GBPNZD ngày 10/05/2019

Cặp ngoại tệ GBPNZD liên tiếp các bài viết gần đây tôi đều khuyến cáo canh bán cho cặp ngoại tệ này. Về mặt yếu tố kỹ thuật xuất hiện một mô hình Tam giác chéo kết thúc xuất hiện ở trong con sóng C cho dấu hiệu đảo chiều mạnh. Về mặt tín hiệu cũng đã xuất hiện mẫu hình Outside pin bar trong khung thời gian ngày D1. Đồng thời, trong phiên ngày hôm qua tỷ giá cặp ngoại tệ này đã về thử nghiệm lại đường xu hướng trên của mô hình Tam giác chéo kết thúc và cho giảm trở lại. Tiếp tục canh bán cho cặp ngoại tệ GBPNZD mục tiêu thử nghiệm 1.9583.

GBP/NZD