Kế hoạch giao dịch cặp GBPNZD ngày 13/05/2019

Cặp ngoại tệ GBPNZD đã có rất nhiều yếu tố xác nhận xu hướng giảm bắt đầu. Cặp GBPNZD này đang trong quá trình thử nghiệm lại biên trên của mô hình Tam giác chéo kết thúc. Tiếp tục canh tín hiệu đảo chiều tại vùng 1.9807-1.9848 để tiếp tục bán xuống cho cặp ngoại tệ này.

GBP/NZD