Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ NZDUSD ngày 13/05/2019

Cặp ngoại tệ NZDUSD kết thúc tuần vừa rồi đã cho xuất hiện mẫu hình Fakey đảo chiều từ chối vùng hỗ trợ Fibo Retracement 23.6. Canh tín hiệu điều chỉnh về vùng 0.6552 để mua trở lại cho cặp ngoại tệ NZDUSD trong quá trình hình thành con sóng (C).

NZD/USD