Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ USDCHF ngày 15/05/2019

Cặp ngoại tệ USDCHF đang trong quá trình giảm đã hoàn tất các bước sóng (I), (II) và đang trong quá trình hoàn thành con sóng (III). Con sóng (III) tôi dự kiến sẽ thử nghiệm vùng 1.0025 canh tín hiệu đảo chiều tại vùng này mua điều chỉnh cho cặp USDCHF.

USD/CHF