Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ USDJPY ngày 15/05/2019

Cặp ngoại tệ USDJPY đang trong quá trình điều chỉnh hình thành con sóng (b). Với mẫu hình Inside bar nằm tại vùng Fibo retracement  61.8. Tôi dự báo con sóng (b) sẽ vẫn tiếp tục điều chỉnh thử nghiệm vùng 108.56, canh tín hiệu đảo chiều tại vùng này để mua trở lại cho cặp USDJPY.

USD/JPY