Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURJPY ngày 16/05/2019

Cặp ngoại tệ EURJPY tôi dự báo đã kết thúc đợt điều chỉnh giảm khi về thử nghiệm vùng 122.07. Trong khung thời gian ngày D1 xuất hiện mẫu hình Fakey. Canh giá điều chỉnh về vùng 122.40 để mua trở lại cho cặp ngoại tệ này trong quá trình hình thành con sóng (c), mục tiêu thử nghiệm vùng 124.14 cắt lỗ 121.8.

EUR/JPY