Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 16/05/2019

Tiếp theo phân tích trong Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURUSD ngày 14/05/2019 tôi có nhận định canh bán cho cặp EURUSD  tại vùng 1.1235-1.1273, tỷ giá cặp EURUSD đã cho giảm khi thử nghiệm vùng 1.1244. Cấu trúc con sóng 1) của cặp EURUSD mang tính chất 5 sóng cơ bản và đã kết thúc tại 1.1176. Canh giá điều chỉnh về vùng 1.1230-1.1244 tôi dự báo sẽ kết thúc con sóng 2) tiếp tục bán cho cặp EURUSD mục tiêu 1.1110, cắt lỗ 1.1280.

EUR/USD