Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ USDCHF ngày 20/05/2019

Cặp ngoại tệ USDCHF tôi nhận định đã kết thúc con sóng (IV), như trong phân tích trực tiếp tối 17/05/19 tôi có khuyến cáo dừng trạng thái mua đối với cặp USDCHF và canh bán trở lại cho cặp ngoại tệ này trong quá trình hình thành con sóng (V) mục tiêu gần nhất tỷ giá cặp USDCHF sẽ thử nghiệm vùng 1.0018.

USD/CHF