Kế hoạch giao dịch cặp XAUUSD (Vàng) ngày 20/05/2019

Vàng tôi vẫn nhận định đang trong quá trình hình thành con sóng thứ (3) của con sóng C). Đối với Vàng tôi khuyến cáo canh bán là chủ đạo. Tuy nhiên, suốt tuần qua Vàng đã giảm tương đối mạnh và tôi dự báo về thử nghiệm 1272 sẽ có nhịp điều chỉnh tăng về vùng 1287 trong quá trình hình thành con sóng (4). Canh tín hiệu đảo chiều vùng 1287 bán trở lại cho Vàng.

XAU/USD