Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ GBPUSD ngày 21/02/2019

Cặp ngoại tệ GBPUSD như trong bài viết ngày hôm qua 20/02/2019 tôi có nhận định cặp ngoại tệ này đang trong quá trình điều chỉnh tăng hình thành con sóng x). Kết thúc phiên ngày hôm qua giá cũng đã lên thử nghiệm toàn biên dưới vùng 1.3112-1.3160. Tiếp tục canh bán cho GBPUSD trong quá trình hình thành sóng y) mục tiêu thử nghiệm vùng 1.2648.