Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURGBP ngày 21/05/2019

Cặp ngoại tệ EURGBP 2 tuần vừa qua cho tăng rất mạnh với hai cây nến Bullish bar với mô hình Bearish Harmonic. Đây là cặp ngoại tệ mà có con sóng (B) điều chỉnh rất phức tạp kết hợp giữa các mô hình Zigzag, Flat, và tam giác kéo dài từ cuối tháng 8/2017. Vùng 0.8800-0.8840 là vùng mà tôi khuyến cáo canh tín hiệu để bán điều chỉnh cho cặp EURGBP mục tiêu thử nghiệm vùng 0.8681.

EUR/GBP