Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURJPY ngày 22/05/2019

Tiếp theo phân tích trong Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ EURJPY ngày 17/05/2019 tôi có nhận định “Cặp ngoại tệ EURJPY tôi dự báo đã kết thúc đợt điều chỉnh giảm khi về thử nghiệm vùng 122.07. Trong khung thời gian ngày D1 xuất hiện mẫu hình Fakey. Canh giá điều chỉnh về vùng 122.40 để mua trở lại cho cặp ngoại tệ này trong quá trình hình thành con sóng (c), mục tiêu thử nghiệm vùng 124.14 cắt lỗ 121.8. Tiếp tục canh vùng 122.4 để mua trở lại cho cặp EURJPY”. Lệnh mua của cặp EURJPY đã khớp và đang tiến sát mục tiêu lợi nhuận  124.14. Cẩn trọng khi tỷ giá cặp EURJPY chạm mốc 124.07-124.14 khả năng sẽ có đảo chiều nên lợi nhuận được khuyến cáo chốt tại khu vực này.

EUR/JPY