Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ AUDUSD ngày 22/02/2019

Cặp ngoại tệ AUDUSD ngày hôm qua cho giảm mạnh với 135 pip. Như các bài phân tích trước tôi có nhận định cặp ngoại tệ này đang trong quá trình hình thành mô hình dạng Vai Đầu Vai và canh bán khi giá hình thành Vai phải ở vùng 0.7189. Tiếp tục canh giá điều chỉnh về vùng 0.7141 bán cho cặp AUDUSD trong quá trình hoàn tất con sóng (b) dự kiến về thử nghiệm vùng 0.6955.

AUDUSD