Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ GBPUSD ngày 22/02/2019

Cặp ngoại tệ GBPUSD tôi dự báo giá đang trong quá trình giảm hình thành con sóng y) tiếp tục canh bán cho GBPUSD mục tiêu thử nghiệm vùng 1.2648. Dự kiến vùng giá này cũng sẽ hoàn tất bước sóng điều chỉnh (II).

GBPUSD