Kế hoạch giao dịch Dầu thô (WTI) ngày 26/02/2019

Như bài phân tích phiên ngày 25/02/2019 tôi có nhận định Dầu thô đang trong quá trình điều chỉnh tăng hình thành con sóng (B). Hiện tại giá đã hoàn tất con sóng a), b), c) của con sóng X. Kết thúc phiên ngày thứ 6 tuần vừa rồi giá cho tín hiệu Fakey đảo chiều trong trong điều chỉnh của con sóng (IV). Tôi dự báo sẽ có nhịp điều chỉnh giảm tại vùng giá này. Canh bán trong quá trình hình thành sóng a) của con sóng X mục tiêu thử nghiệm vùng 54.63.

WTI