Kế hoạch giao dịch cặp ngoại tệ USDCAD ngày 26/02/2019

Cặp ngoại tệ USDCAD ngày hôm qua cũng được hỗ trợ tăng bởi Dầu có dấu hiệu điều chỉnh giảm. Về cấu trúc cặp ngoại tệ này từ ngày 14/02/2019 đến phiên ngày 22/02/2019 mang tính chất sóng điều chỉnh vì vậy tôi vẫn nhận định cặp USDCAD này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc con sóng (B). Tiếp tục canh mua cho cặp ngoại tệ này trong quá trình hoàn tất con sóng (B) mục tiêu thử nghiệm vùng 1.3366.

USD/CAD